(Видео) Alex P по NOVA TV за комерсиализма и личното пространство – „На кафе”

Ето видео от гостуването на Alex P в НОВА ТВ – “На Кафе”