(Видео)Billy Hlapeto x D3MO “Наливай ми”

Billy Hlapeto и D3MO в поредна силна колаборация, този път за трака “Наливай ми”.