(Видео) БОРО ПЪРВИ – “ТАКОЗ Е”

Ново парче и видео от Боро Първи.
БОРО ПЪРВИ – ТАКОЗ Е