(Видео) Eminem избухна! НАТОПЕН Е! (Framed)

Една дума: МАЗАЛО!
Eminem наистина избухна с новото си видео. Касапницата е пълна!
Eminem – Framed