(Видео)FYRE “Мамо Опитах”

FYRE с видео към трака “Мамо Опитах”, върху бийт и видео от Vitezz.