(Видео) G-Unit – “It’s A Stick Up”

Ново (неофициално) видео от G-Unit записано по време на работния процес върху парчето “IT’S A STICK UP”, което е част от Mixtape-a “The Lost Flash Drive”.
G-Unit – “It’s A Stick Up”