(Видео)Gery-Nikol x 100KILA “Дръжте Се Мъжки”

Gery-Nikol и 100KILA отново забъркани в силна колаборация в трака “Дръжте Се Мъжки”.