(Видео)HOMELESZ “C1.Моята година”

Homelesz със сериозна заявка за неговата година в “Моята година” .