(Видео) HOMELESZ – “Хаос”

WOW! Брутално парче от HOMELESZ!
“ХАОС”-а е пълен!