(Видео) HYP – “Уличния Вундеркинд”

Днес “От Улицата” обръща внимание на “северната част”!
HYP – “Уличния Вундеркинд”