(Видео) Jahmmi Youth & Deadly Hunta – “Buss A Blank”

Още един силен Рага трак от Jahmmi Youth този път в колаборация с Deadly Hunta.
Jahmmi Youth & Deadly Hunta – Buss A Blank