(Видео) JAY И КЕРАНОВ – “САМОСЪХРАНИ СЕ”

Много силни както винаги!
Много добра видео продукция също.
JAY И КЕРАНОВ – “САМОСЪХРАНИ СЕ”