(Видео) КОЛЕЦА / FOGG / FENGI – НАОСТРИ УШИ

Ново от лагера на Ума и Дума:
КОЛЕЦА / FOGG / FENGI – “НАОСТРИ УШИ”
Инструментал: Котка (N. Kotich).