(Видео) Martz – “Размах”

Beat, текст, смисъл, delivery, стил… ние сме WOW!!!
Martz, пичага, очакваме още такива неща от теб!
А вие гледайте “Размах” тук: