(Видео)MISTA x MishMash “Тарифа”

MISTA в колаборация с MishMash обявяват каква е “Тарифа”-та, върху бийт на COCO’NDABEAT и видео на Данчо Бейби.