(Видео) МЪРДАЙ! NEGY, WOSH MC, STARTERAs, FEEL & LOGO5 – “MOVE”

Счупихме Рипийта! Страхотен Reunion на Ill Mate Crew.
NEGY, WOSH MC, STARTERAs, FEEL & LOGO5 – “MOVE”