(Видео) МС НЕМА – “ТRАР”

Много Skill има в това момче. МС НЕМА се развива с всяко ново парче.
МС НЕМА – ТRАР