(Видео)Невидима Заплаха “Не Си Мисли”

Слъд дълга пауза Karmabiz и Manolo се събират за Невидима Заплаха и трака “Не Си Мисли”.