(Видео) NLE Choppa е един от Най-горещите в момента! I.Y.B. “OLD CHOPPA”

Страшен Бенгър! “Старото Choppa” ПРЪСКА!!
NLE Choppa – I.Y.B. “OLD CHOPPA”