(Видео)Нов трак на Diona и Jo – “Дишай”

Дишай! Diona отново пръска, но този път върху бийт на Jo!
Комбинацията е страшна!
Diona – “Дишай”