(Видео) Ново от Kartela и PAMELA – “ПИСТОЛЕТИ И РОЗИ”

Премира от Картела и Pamela преди партито “Bitches Trap Too” в клуб Scratch
PAMELA – ПИСТОЛЕТИ И РОЗИ

В събота сте поканени на партито Bitches Trap Too.