(Видео)”От Улицата”22 G – “Под Контрол”

22 G е ново лице “от улицата”, а “Под Контрол” е името напоследният му проект.