(Видео)”От Улицата”Едрия – “Закон и ред”

“От Улицата” днес ви представяме Едрия – “Закон и ред”.