(Видео) “От Улицата”: Fogg – “Познай Кой”

“От Улиците” на Русе: Fogg – “Познай Кой”