(Видео) Премиера от Kartela! MILIONI – “ПРОСТО СЕМКА”

Ново от лагера на Kartela!
MILIONI – ПРОСТО СЕМКА