(Видео)RapaNizze` “Хиляди човешки прашинки”

Тракът е записан умишлено на един дъх (one take recording) , и представлява смесена симбиоза от “нормални” физически и духовни елементи , които ни заобикалят в нашето ежедневие и с които се сблъскваме в житейският си път.