(Видео) Silent City – “Тряя Стана ‘Ма Не Моа”

Ново видео от Масурски и Римо а.к.а. “Тихия Град”
Silent City – “Тряя Стана ‘Ма Не Моа”