(Видео) СкандаУ, Дичо, Девора, Део, Лео и Играта – “Карамбол”

Голяма колаборация, голям карамбол.
СкандаУ, Дичо, Девора, Део, Лео, Играта и последния да затвори вратата!
“Карамбол”!