(Видео) Slim Thug – “King”

Slim Thug напомни подобаващо за себе си.
Ето новото му видео “King”, което излезе преди няколко часа.