(Видео)SON “Уверен”

Son с нов трак “Уверен”. Записът и обработката е направена в AMG Studio, а видеото е дело на KiK Visions.