(Видео)2Bona “ENZO”

Македония – България се срещат отново по оста в трака на 2Bona “Enzo” който е продуциран от ArtimoX.