(Видео)2Bona “Not Sorry”

2Bona отното стъпват здраво върху бийт на ArtimoX, този път за трака “Not Sorry”.