(Видео)Бандата на Ръба x Mimo “Поздрав”

Свежест от Бандата на Ръба x Mimo, които пращат много поздрави в трака “Поздрав”