(Видео)Бате Са “Мама Фар Е”

Бате Са с лично и емоционално парче – “Мама Фар Е”.