(Видео)DJAANY x IMERA “Само/Убийство”

Здрава колаборация между DJAANY x IMERA, които причиняват “Само/Убийство” на конкуренцията.