(Видео)F.O. “Love Song”

F.O. с нова любовна песен “Love Song” в която изкривява арматурите в бетона!