(Видео)FYRE “Джигит Drill”

FYRE изскача с “Джигит Drill” върху бийт и видео от Vitezz.