(Видео)KRS-One “The Beginning”

KRS-One с директни изтрели в “The Beginning”