(Видео)MILIONI x MOM4ETO x FYRE x GOCATA x PAMELA x DJAANY “Всеки грях”

Здрава колаборация директно от лабораторията на Картела Рекърдс!!! MILIONI x MOM4ETO x FYRE x GOCATA x PAMELA x DJAANY “Всеки грях”