(Видео)Молец “Случки”

Молец с видео към трака “Случки”, като първият вариант на песента беше създаден в “Песен за час” на Роби Николов.