(Видео)Монката x Секта x iTRAK “Малките ценни неща

Монката в колаборация със Секта за трака “Малките ценни неща”, върху бийт на iTRAK и видео от Конгломерат Три Уши.