(Видео)YG “Scared Money”

YG в компанията на J. Cole и Moneybagg Yo изскачат с “Scared Money”.